×
Polityka prywatności - Wędzarnia Marózek

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Wędzarnia Marózek
www.wedzarniamarozek.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu
Internetowego


1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) określa zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
Wędzarnia Marózek www.wedzarniamarozek.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca
z jego funkcjonalności czy usług (dalej: „Użytkownik”).
3. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników jest Wędzarnia Marózek spółka z o.o., z siedzibą w Marózek 4 11-015
Marózek, NIP 7393974262 e-mail: biuro@zakrzewscy.com.pl (dalej: „Administrator”).


II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży w
zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi
drogą elektroniczną, złożenia zamówienia, obsługi reklamacji i zwrotów, kontaktowania się z
Użytkownikiem; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
2. Przy złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym przepisy prawa wymagają
przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności dla celów podatkowych i
rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 lit. b
RODO).
3. Ponadto, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od Wędzarnia Marózek
www.wedzarniamarozek.pl na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących
Sklepu Internetowego, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania takich informacji;
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f
RODO) polegający na wysyłce informacji handlowej bezpośrednio do Użytkownika o
towarach w granicach udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych; podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
polegający na analizie aktywności Użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu
doskonalenia funkcjonalności w Sklepie Internetowym.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych
polegających na: wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych nie dopasowanych do
jego preferencji i zainteresowań; jak i wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych
dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań pod warunkiem, że Użytkownik wyraził
zgodę na wykorzystanie plików cookies (przez odpowiednią konfigurację przeglądarki);
kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących nowościach i treściach (Newsletter).
W celu realizacji ww. działań, tj. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych
dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań oraz kierowania e-mailowych
powiadomień o interesujących nowościach i treściach Administrator w niektórych
przypadkach wykorzystuje profilowanie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora na Facebooku wyłącznie na potrzeby prowadzonego profilu; podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
polegający na promocji Wędzarnia Marózek www.wedzarniamarozek.pl
7. Dane osobowe przetwarzane są w celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia
roszczeń lub obrony przed nimi; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.


III. Okres przetwarzania danych osobowych


1. Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres realizacji umowy
sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej
umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
podatkowych i rachunkowych.
2. W przypadku informacji handlowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu
wycofania przez Użytkownika zgody.
3. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu.
4. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.


IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych


1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma
podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
2. W przypadku przesyłania informacji handlowych/Newsletter’a przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody i poza powyższymi uprawnieniami Użytkownik
ma również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem
ich wysyłania. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji
handlowych/Newsletter’a przez wypisanie sięprzy pomocy danych kontaktowych określonych
w pkt. IX. Polityki prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
3. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy: przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, a także gdy jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


V. Charakter podawania danych osobowych


1. Dane osobowe Użytkownika otrzymywane są podczas składania zamówienia w
Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli
wymagają tego przepisy prawa, Użytkownik może być obowiązany do podania innych
danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
2. W przypadku informacji handlowych/Newsletter’a podanie adresu e-mail jest
dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać te informacje na podany przez Użytkownika adres
e-mail.


VI. Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty zewnętrzne wspierające
Administratora w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym odpowiedzialne za
usługi płatnicze, informatyczne, finansowo-księgowe, prawne, a także zajmujące się dostawą
towarów w związku z realizacją zamówienia.


VII. Pliki cookies


1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu
końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę (tzw. „cookies”). W zależności od preferencji,
Użytkownik może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies i zmienić w
dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub
informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies
może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Dzięki zapisaniu
tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, towarów
dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w Sklepie Internetowym;
c. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka;
d. analitycznych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym cookies wykorzystywane przez spółkę Google –
Google Analytics;
e. marketingowych, w szczególności określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania
mu dopasowanych treści marketingowych do jego preferencji i zainteresowań.
3. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Pliki cookies do celów marketingowych mogą być również wykorzystywane przez
współpracujących z Administratorem zaufanych reklamodawców czy partnerów.


VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG


Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza Europejski Obszar
Gospodarczy („EOG”).
IX. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: adres pocztowy:
Wędzarnia Marózek spółka z o.o.
Marózek 4
11-015 Marózek
NIP 7393974262
email. biuro@zakrzewscy.com.pl


X. Zasady bezpieczeństwa


1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają upoważnione osoby i inne
podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim
współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych
osobowych.
3. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim
środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu
przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4. Sklep Internetowy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła do konta Użytkownika.


XI. Zmiana Polityki prywatności


1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 15.03.2023 r.
3. Pytania dotyczące Polityki prywatności Użytkownik może kierować na podane wyżej
dane kontaktowe.